baterie

Conditiile de reziliere a contractelor incheiate cu Vodafone

Conditiile de reziliere a contractelor incheiate cu Vodafone

10. Efectele încetării contractului

10.1.În cazul în care prezentul contract încetează din orice motiv, Clientul va plăti serviciile furnizate, taxele și tarifele lunare datorate înainte de încetarea contractului, inclusiv orice sumă datorată potrivit art. 10.și art. 1.1. (acolo unde este cazul)

10.2. În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului, Vodafone va înapoia Clientului, la solicitarea expresă a acestuia, sumele depuse cu titlu de garanţie, mai puţin pe acelea pe care Clientul le datorează către Vodafone.

10.2. În termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului, Vodafone va înapoia Clientului, la solicitarea expresă a acestuia, sumele depuse cu titlu de garanţie, mai puţin pe acelea pe care Clientul le datorează către Vodafone.

10.3. În cazul în care Clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

10.4. și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul Contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

10.4.În cazul în care Clientul a achiziţionat la activare un pachet cu router wireless și telefon fix, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 230 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale, pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

10.5. În cazul în care Clientul a achiziţionat la activare un telefon compatibil LTE subvenţionat, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 350 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.

10.6. În cazul în care Clientul a achiziţionat la activare o tabletă în rate, acesta va achita pentru încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, pe lângă justa despăgubire calculată conform art. 10.3. din prezentul contract, diferenţa dintre preţul de achiziţie al tabletei şi preţul fără conectare, la care se va adăuga valoarea ratelor neplătite.

Extras din “Termenii şi Condiţiile Generale pentru Persoane Fizice – Consumatori